česky english


Zajímavá místa v okolí ÚSTÍ NAD ORLICÍ ve vzdálenosti 10 - 40 km


Barokní zámek Rychnov nad Kněžnou Barokní zámek Rychnov nad Kněžnou

» Barokní zámek Rychnov nad Kněžnou


Zámek Rychnov nad Kněžnou, nejmladší ze tří rychnovských panských sídel, dnes místně označovaný jako rychnovské Hradčany, založili Kolovratové, kteří také byli a jsou jeho historicky jedinými majiteli. Zámek zbudovaný ve stylu raného baroka považujeme za vhodný cíl zejména rodinného výletu, jeho prohlídka nicméně uspokojí naprostou většinu návštěvníků.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dělostřelecká tvrz Hanička Dělostřelecká tvrz Hanička

» Dělostřelecká tvrz Hanička


Dělostřelecká tvrz Hanička je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí čs. předválečného opevnění. Leží v Orlických horách, nedaleko městečka Rokytnice v Orl. h. a obce Bartošovice v Orl. h. V současné době je přístupna veřejnosti a provozována jako muzeum.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hora Matky Boží Hedeč Hora Matky Boží HedečHora Matky Boží HedečHora Matky Boží Hedeč

» Hora Matky Boží Hedeč


klášter a poutní místo. Na Horu Matky Boží u Králík vede stará poutní cesta jeden a půl kilometru dlouhá, lemovaná alejí lip. Na začátku cesty, ve městě Králíky, stojí barokní brána a v aleji je osm barokních kaplí, vše z roku 1706. Zcela na Hoře se tyčí ze všech stran zdejšího kraje viditelný barokní chrám s ambity z roku 1700. Vedle kostela slouží poutníkům a všem, kteří potřebují klid těla i duše, Poutní dům (opraven 1902 a znovu opraven 1993). Posvátnost místa, ticho, ústraní od hluku světa i pohled na dalekou krásnou přírodu kolem návštěvníky povznáší a zvláštním způsobem konejší. Léto je zde krásné, i když chladné, a zima je tu velebná.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hradiska Jablonné nad Orlicí Hradiska Jablonné nad Orlicí

» Hradiska Jablonné nad Orlicí


Hradiska je asi 4,5 km dlouhé lesnaté údolí s meandrujícím tokem Orličkovského potoka. Ze skalních vrcholů jsou pěkné výhledy na údolní louky s hojným výskytem vzácné květeny (bledule jarní, kosatce) a živočichů (čáp černý, lednáček říční ad.) Významná klidová a vycházková lokalita. Celé území slouží jako krátkodobé rekreační zázemí pro občany města a jeho návštěvníky, kteří ho využívají k procházkám a výletům. Údolí je ve své příměstské části lemováno četnými skalními útvary. Z jejich vrcholů jsou pěkné výhledy do údolí „Hradiska" a „Jamenská dola" (Panská skála, Tlama a další bezejmenné). Zde také prochází v minulosti vybudovaná „Jiráskova stezka", vedoucí dále po hřebenech Orlických hor do Náchoda.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kostel Homol Kostel Homol

» Kostel Homol


Nedaleko skoro-zaniklého hradu Dřel u vsi Malá Lhota severo-západně od Chocně se nachází jedinečná středoevropská rarita. Budete-li putovat nedaleko Ústí nad Orlicí, rozhodně to podívání stojí za to! Poutní místo Homol - Raně barokní areál založila 1692 hraběnka Terezie Eleonora z Ugarte. Kostel Bolestné panny Marie se schodištěm byl vystavěn v letech 1692-1696. Schodiště je unikátní středoevropskou stavební památkou. V r. 1703 byly před průčelím kostela zřízeny dvě kaple. V druhé polovině 18. století bylo schodiště vyzdobeno sochami a vázami.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kozlov, chata Maxe Švabinského Kozlov, chata Maxe Švabinského

» Kozlov, chata Maxe Švabinského


Chata je postavena na Kozlovském
kopci 601 m.n.m. v krásném a ekologicky čistém prostředí. Rozhledna poskytuje výhled na Orlické hory, někdy je možné spatřit i panorama Krkonoš a Jeseníků. Blízké i vzdálenější okolí je jako stvořené pro toulky přírodou, turisty a cykloturisty. V zimním období jsou udržovány běžkařské tratě i pro náročné.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lanšperk Lanšperk

» Lanšperk


Původně královský hrad Lanšperk dlouho patříval k významným hradům na Ústeckoorlicku. Od konce 16. století pustne a dnes se již nachází ve stadiu pokročilých zřícenin.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Lázně Brandýs nad Orlicí Lázně Brandýs nad Orlicí

» Lázně Brandýs nad Orlicí


Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je zařízení s dlouholetou tradicí v poskytování lázeňské a rehabilitační péče.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Litice Litice

» Litice


Tak jako kterýkoli jiný hrad, prošly si Litice časem slávy i dobou úpadku. Ruiny kdysi majestátní pevnosti se dodnes tyčí na zalesněném ostrohu, vypínajícím se nad meandrem Divoké Orlice.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Muzeum ČS opevnění Králíky Muzeum ČS opevnění Králíky

» Muzeum ČS opevnění Králíky


z let 1935-38 Pěchotní srub K - S 14 U cihelny. Vojenské muzeum pěchotního srubu nabízí expozici československého opevnění.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou

» Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou


Muzeum hraček se nachází v budově radnice na rychnovském Starém náměstí. Záměrem muzea je přiblížit život dětí v období let 1880-1960. K vidění je ucelená sbírka panenek s porcelánovou hlavou, celuloidové panenky, dobový pokojíček s původním nábytkem, knihy z 30. let, kočárky ze 40. až 60. let minulého století. Expozice je doplněná dobovými fotografiemi, a funkčním parním strojem.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Muzeum krajky Vamberk Muzeum krajky Vamberk

» Muzeum krajky Vamberk


Vamberk je s historií paličkovaných krajek svázán téměř čtyři sta let a v průběhu staletí se stal centrem krajkářské výroby v Orlických horách. V roce 1889 otevřelo město Vamberk krajkářskou školu, která do současné doby vychovala řadu generací kvalitních krajkářek. Po telefonické domluvě je možné zajistit ukázku paličkování.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Muzeum řemesel Letohrad Muzeum řemesel LetohradMuzeum řemesel Letohrad

» Muzeum řemesel Letohrad


Přijeďte se podívat do MUZEA ŘEMESEL v Letohradě ve východních Čechách. Při návštěvě muzea se můžete "vrátit" do dob našich pradědečků a připomenout si některá řemesla v dnešní době již mnohdy zapomenutá.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

» Naučná stezka Lanškrounské rybníky


Přírodním parkem Lanškrounské rybníky vede naučná stezka s osmi zastávkami, které informují o flóře i fauně přilehlých mokřádů i vodních hladin.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naučná stezka mezi Orlicemi Naučná stezka mezi Orlicemi

» Naučná stezka mezi Orlicemi


Stezka je vhodná pro pěší i cykloturistiky. Je dlouhá 16 km a prochází přírodním parkem Orlice. Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996 k ochraně nivy řeky Orlice a jejích přítoků. Rozsáhlá oblast o rozloze přes 11000 ha zahrnuje údolní nivu Divoké, Tiché a po soutoku u Týniště nad Orlicí spojené Orlice mimo pramenné oblasti horních toků.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

» Ornitologická expozice Rychnov nad Kněžnou


Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Potštejn Potštejn

» Potštejn


Hrad Potštejn stojí ve stejnojmenné obci. Historie hradu Potštejn je doložena již ve 13. stol.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Přehrada Pastviny Přehrada PastvinyPřehrada Pastviny

» Přehrada Pastviny


Přehradní nádrž Pastviny byla vybudována na horním toku Divoké Orlice v letech 1933 -1938.
Přehradní jezero je asi 7 km dlouhé a jeho plocha je 110 ha. Přehradní hráz s hydroelektrárnou má výšku 43 m a délku 193 m. Z hráze je krásný pohled na vyrovnávací nádrž Nekoř a na přehradní vodní plochu. V létě přehradu využívají milovníci koupání, vodního lyžování, potápění a rybaření. Okolí Pastvinské přehrady poskytuje mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku. V zimě je v centru obce Pastviny v provozu lyžařský vlek a pro běžkaře jsou tady upravované běžecké tratě.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Přírodní rezervace Peliny Přírodní rezervace Peliny

» Přírodní rezervace Peliny


Přírodní park Peliny byl vyhlášen na ploše cca 3 ha v roce 1948 k ochraně nivy Tiché Orlice, bohatých suťových lesů a bučin. Přírodní park a naučná stezka Peliny se nachází v nevelké vzdálenosti od středu města Choceň, na jeho severovýchodním okraji. Geomorfologicky jde o velmi zajímavý útvar opukových skalních stěn nad pravým břehem Tiché Orlice. Mohutné skalní bloky dosahují místy až 35 m výšky a 40 m šířky.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Smyslově naučná stezka údolím Skuhrovského potoka Smyslově naučná stezka údolím Skuhrovského potokaSmyslově naučná stezka údolím Skuhrovského potoka

» Smyslově naučná stezka údolím Skuhrovského potoka


Výchozím bodem pro návštěvu smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka je město Česká Třebová. Vyzkoušíte si svoje vnímání pomocí smyslových prvků - čichária, dendrofonu, houpaček a na hmatové cestičce. Uvidíte panorama Orlických hor, objevíte totemy, skály a studánky. Stezka je dostupná celoročně pro pěší, cyklisty i lyžaře, převážná část i pro vozíčkáře. Občerstvit se můžete celoročně v restauraci Nad Hrází.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Toulovcovy maštale Toulovcovy maštale

» Toulovcovy maštale


Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty Pardubického kraje. V oblasti Toulovcových Maštalí je překrásná příroda, která doposud nebyla příliš poznamenána civilizací. Nacházejí se zde pískovcové skalní útvary Toulovcovy a Městské Maštale. Oblast je protkána sítí turistických stezek i cyklotras.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tvrz Bouda Tvrz Bouda

» Tvrz Bouda


Dělostřelecká tvrz Bouda je v současné době největším muzeem československého stálého opevnění na území České republiky. Muzeum je provozováno v dělostřelecké tvrzi Bouda, která byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935-38.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zámecký park Letohrad Zámecký park LetohradZámecký park Letohrad

» Zámecký park Letohrad


Park je chráněný státem. Byl vybudován v letech 1820 - 1830 Petrem hrabětem Marcolinim - Feretti. Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na pětibokém půdorysu, která se tyčí nad parkem a vede k ní lipová alej, byla postavena za vlády Bredů v letech 1734 – 1736. Na okraji parku byla postavena oranžerie, kde se mimo jiné pěstovala i nejstarší bonsaj v Evropě.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zámek Častolovice Zámek Častolovice

» Zámek Častolovice


Zámek Častolovice, sídlo pánů z Oppersdorfu a poté Šternberků, jimž náleží i dnes, je hodnotnou renesanční stavbou. Architektura zámku a přilehlého parku je v tomto případě navíc obohacena o mimořádně cenné interiéry, což všechno dohromady činí z Častolovic pozoruhodný objekt.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zámek Doudleby nad Orlicí Zámek Doudleby nad Orlicí

» Zámek Doudleby nad Orlicí


Renesančně-barokní zámek Doudleby nad Orlicí, rodové sídlo Bubnů z Litic, je turisticky atraktivním objektem. Důvody, proč tomu tak je, jsou dobrý stav objektu, unikátní sgrafitová výzdoba jeho fasád, bohatý štuk a výmalba interiérů a v neposlední řadě i instalované expozice. Park za zámkem je jako stvořený k vycházkám.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zámek Litomyšl Zámek Litomyšl

» Zámek Litomyšl


Zámek Litomyšl, národní kulturní památka a objekt UNESCO, patří k stavbám jenž mají vše, co z nich činí prvotřídní turistický magnet: dlouhou historii, skvostnou architekturu a vazbu na osobnost světového významu. Již v době Slavníkovců zde stávalo strážní hradiště, v jehož obvodu snad dokonce slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj vysvětili první křesťanský kostel v Čechách. V 16. století vybudovali páni z Pernštejna v Litomyšli skvostný zámek, který představuje jednu z nejhodnotnějších renesančních architektur v České republice. Konečně, v r. 1824 se v zámeckém pivovaru narodil Bedřich Smetana, famózní český hudební skladatel.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zámek Nové Hrady u Skutče Zámek Nové Hrady u Skutče

» Zámek Nové Hrady u Skutče


je Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, často nazývána jako "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Zámek Nové Hrady u Skutče je areál, který obsahuje vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zemská brána Zemská brána

» Zemská brána


chráněný přírodní výtvor a oblíbené výletní místo. Je tak pojmenován skalnatý úsek Divoké Orlice protínající pod osadou Čihák napříč snížený hřbet Orlických hor.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Žampach Žampach

» Žampach


V obci Žampach byla postupem času vybudována celkem čtyři šlechtická sídla. Hrad představuje jednoznačně to nejvýznamnější z nich, bohužel se však z něj do dnešní doby mnoho nedochovalo. Přesto je možné procházku okolní přírodou spojenou s výstupem na kopec s pozůstatky hradu Žampachu v podstatě doporučit.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thajské masáže od rodilých thajských masérek - Ústí nad Orlicí